Author Archive: Milena Lazarević

Radni i partnerski sastanak -Jačanje kapaciteta Unije srednjoškolaca u Rasinskom okrugu

Jačanje kapaciteta Unije srednjoškolaca u Rasinskom okrugu (Brus) – projekat podržan od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope#EYF , sprovodi i realizuje OMLADINSKI CENTAR EUNI – Niš, u saradnji sa partnerima iz Brusa (Omladinski Centar Brus) i Novog Pazara (Information…
Read more

Edukativne radionice u Brusu

Polaznici treninga u saradnji sa mentorima (članovima projektnog tima) u periodu septembra i oktobra sprovode radionice na temu značaja đačkih parlamenata, značaja angažovanja, jednakih prava učenika, kao i značaja formalnog i neformalnog obrazovanja. Cilj radionica jeste da se aktiviraju školski…
Read more

Jačanje kapaciteta srednjoškolskih parlamenata

Polaznici treninga u saradnji sa mentorima (projektnim timom i trenerima) u narednom periodu sprovešće niz radionica na temu značaja đačkih parlamenata, značaja angažovanja, jednakih prava učenika, kao i značaja formalnog i neformalnog obrazovanja. Cilj radionica jeste da se aktiviraju školski…
Read more

Rasina District Union of Student Parliaments – TRENING

Jačanje kapaciteta Unije srednjoškolaca u Rasinskom okrugu (Brus)“ – projekat podržan od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope #EYF , sprovodi i realizuje OMLADINSKI CENTAR EUNI – Niš, u saradnji sa partnerima iz Brusa (Omladinski Centar Brus) i Novog Pazara…
Read more