Najavljujemo projekat – MI ZNAMO KAKO

Prijatelji i saradnici – nama je ovo leto radno. Evropska omladinska fondacija, prepoznala je važnost tematike i ideje, i podržala nas u realizaciji projekta, Tako da nas u narednom periodu očekuju aktivnosti, sa posebnim osvrtom na građansku participaciju, demokratske sisteme vrednosti, aktivno učešće mladih u društvene tokove lokalne zajednice.

Projekat je zvanično počeo 11.07.2018., i u partnerstvu sa udruženjima iz Rasinskog okruga u planu je niz aktivnosti u periodu koji sledi.