Najavljujemo trening – Sve za sve

Nakon uspešno sprovedenih partnerskih sastanaka i selekcije učesnika najavljujemo treningu Vrnjačkoj Banji za učesnike iz Tutina i Sjenice. Trening je deo aktivnosti u okviru projekta SVE ZA SVE, podržanog od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope. Na treningu pored značaja tolerancije antidiskriminacije, volonterizma i aktivizma, jedna od tema biće posvećena i samom pojmu rodneravnopravnosti, ali i planiranju aktivnosti za dalju realizaciju projekta.Projekat realizuje UG OMLADINSKI CENTAR EUNI uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.Takođe samu realizaciju projekta pomažu i lokalni partneri – Kancelarija za mlade Opštine Tutin, Tehničko – poljoprivredna škola Opštine Sjenica, OCD iz Tutina i Sjenice, kao i Asocijacija prosvetara Sandžaka.