Uspešno završena selekcija učesnika projekta MI ZNAMO KAKO

Nakon uspešno sprovedenog poziva i konkursa, formirana komisija odabrala je učesnike treninga u okviru projekta MI ZNAMO KAKO. Komisiju su činili članovi projektnog tima i treneri eksperti. Nakon pregledanih pristiglih prijava, održali su telefonske intervjue sa potencijalnim učesnicima. i uspešno odabrali 24 mlade osobe sa teritorije Nišavskog i Rasinskog okruga.

Uspešno je dogovoren termin kao i tehnički detalji treninga koji će uslediti.
Projekat MI ZNAMO KAKO podržan je od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.