Održan inicijalni sastanak u Nišu u okviru projekta „Mi znamo kako“

U Nišu je 11, jula 2018. održan prvi radni sastanak u okviru projekta – MI ZNAMO KAKO. Predstavnici Omladinskog centra EUNI, Omladinskog centra Brus iz Brusa i Centra za društvene delatnosti CIVITAS iz Trstenika, tokom radnog sastanka detaljno su osmislili vizuelni identitet radnog materijala, kao i napravili kalendar događaja za aktivnosti koje slede.


Tokom sastanka definisana je uloga partnera na projektu, kao i prava i obaveze, što je neophodan preduslov za uspešnu realizaciju projektnih aktivnosti.
Kao rezultat radnog sastanka pored osmišljavanja radnog i promo materijala, precizirani su datumi održavanja radnih sastanaka u Brusu i Kruševcu.
Nakon toga sledi poziv za učesnike – omladinske aktiviste , edukatore, na treningu koji će biti održan u drugoj polovini avgusta.
Poziv za učesnike biće raspisan u toku avgusta. Pratite objave na sajtu, kao i profile na društvenim mrežama naših partnera.


Projekat MI ZNAMO KAKO – podržan je od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.