Održan inicijalni sastanak u okviru projekta Aktivni mladi / Doljevac

U Nišu je početkom, jula 2020. održan prvi radni sastanak u okviru projekta – AKTIVNI MLADI /DOLJEVAC . Predstavnici Omladinskog centra EUNI, angažovani treneri, tokom radnog sastanka detaljno su osmislili vizuelni identitet radnog materijala, kao i napravili kalendar događaja za aktivnosti koje slede.

Nakon prvog dela sastanka timu su se pridružili predstavnici lokalne samouprave Doljevca – nadležni za mlade, predstavnici obrazovnih institucija,sportskih klubova i kulturno – umetnićčkog društva, kako bismo zajednički objavili poziv i usmerili do velikog broja mladih, koji će dobiti šansu da učestvuju i zajednički realizujemo aktivnosti u narednom periodu.

Projekat AKTIVNI MLADI / DOLJEVAC – podržan je od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.