Sprovedene radionice u okviru projekta MI ZNAMO KAKO

Nakon uspešnog treninga na Kopaoniku, polaznici su u saradnji sa projektnim timom sproveli radionice za srednjoškolce i aktivne mlade građane, ali i one koji su želeli da se informišu o projektu i samom značaju građanskog aktivizma i participacije.
24 polaznika treninga, zajednički je uspešno realizovalo 6 radionica informativno edukativnog karaktera.Radionice su sprovedene u Nišavskom i Rasinskom okrugu.
Jako interaktivno i uspešno, ohrabreni smo da timski nastavimo aktivnosti i nakonh završetka projektnih aktivnosti.
Radionicama je prisustvovalo oko 160 mladih osoba, što je jasan pokzatelj važnosti tematike kojoj smo posvetili pažnju.