Završne aktivnosti projekta MI ZNAMO KAKO

Na samom kraju realizacije projekta održan je poslednji radni sastanak, kako bi projektni tim i treneri eksperti sumirali postignmute rezultate.Prvi deo sastanka protekao je u finaliziranju izveštaja donatoru.
Dok je u drugom delu sastanka održana konferencija za medije, kao i dodela sertifikata učesnicima, polaznicima treninga.Drugom delu sastanka prisustvovali su i polaznici treninga, i u neformalnoj atmosferi razgovaralo se o tome šta je postignuto. Odusševljenje učsnika i želja da učestvuju u narednom periodu u okviru aktivnosti sa sličnom tematikom, jasan nam je pokazatelj uspešnosti projekta.
 Za polaznike treninga, članove tima, trenere i predstavnike medija, takođe je organizovan koktel i dogovorene aktivnosti za naredan period.
Projektni tim veliku zahvalnost duguje i lokalnim medijima za pruženu podršku tokom same realizacije projekta.
Projekat MI ZNAMO KAKO podržan je od strane Evropske omladionske fondacije Saveta Evrope.