Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji

Kao neformalna grupa u saradnji sa Reionalnom kancelarijom za mlade Niš i Evropskim omladinskim centrom iz Beograda, organizovan je okrugli sto i konsultativni sastanak u okviru projekta ,,Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji”.